Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eddy van Damme Producties is verplicht om u hierover te informeren. Hieronder kunt u lezen hoe Eddy van Damme Producties met uw persoonsgegevens omgaat en welke gegevens bewaard worden.

PRIVACYVERKLARING

Eddy van Damme Producties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.ladonnamobile.nl
E-mail: info@ladonnamobile.nl
Website: www.eddyvandamme.nl
E-mail: info@eddyvandamme.nl
Telefoon: 06 55 713 729

Eddy van Damme is de Functionaris Gegevensbescherming van Eddy van Damme Producties. Hij is te bereiken via bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Van alle klanten en serieus geïnteresseerden in onze optredens worden de e-mailadressen digitaal bewaard. Deze worden gebruikt om u te  bereiken of om informatie te kunnen sturen. U kunt altijd aangeven als u geen e-mail meer van ons wenst te ontvangen, dan wordt uw e-mailadres uit het bestand verwijderd. Van personen die informatie aangevraagd hebben en uiteindelijk geen interesse blijken te hebben in onze optredens worden de gegevens niet bewaard.

Voor de bevestiging van een opdracht verwerkt Eddy van Damme Producties uw persoonsgegevens in een opdrachtovereenkomst. Deze overeenkomst vragen wij u ondertekend te retourneren. Hiermee heeft u inzage in uw gegevens. U heeft het recht om deze gegevens te laten aanpassen of te laten verwijderen. De gegevens worden gebruikt om  de opdracht (het optreden) te kunnen uitvoeren (contactpersoon bereiken, naam en adres van de locatie) en voor het sturen van de factuur naar de opdrachtgever. Ook hebben wij deze gegevens nodig voor de bedrijfsadministratie en belastingaangifte. Voor de belastingdienst is Eddy van Damme Producties verplicht om de administratie, waaronder de overeenkomsten, 7 jaar te bewaren.

Gegevens die in de administratie opgenomen worden:
* naam en contactgegevens van de opdrachtgever
* naam en contactgegevens van de contactpersoon
* naam en contactgegevens van de locatie van het optreden

De overeenkomsten worden zowel fysiek als digitaal bewaard op het vestigingsadres van Eddy van Damme Producties.

Het beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) op de websites en Facebookpagina’s zijn bedoeld voor acquisitie. Zonder dit beeldmateriaal kunnen potentiële nieuwe klanten geen indruk krijgen van de optredens. Indien mensen herkenbaar in beeld zijn gebracht dan zijn de foto’s/filmpjes met toestemming gemaakt en/of verkregen en is toestemming verleend voor publicatie. Mocht u onverhoopt toch bezwaar hebben tegen publicatie dan kunt u contact opnemen en dan worden de door u aangegeven items z.s.m. verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens:
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat betekent dat u uw persoonlijke gegevens (zoals de opdrachtovereenkomst) kunt doorgeven aan een andere organisatie (voor bijvoorbeeld het doen van de betaling). Eddy van Damme Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Eddy van Damme (info@eddyvandamme.nl of 06 55 713 729). Als u niet tevreden bent met de reactie, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

mei 2018
Eddy van Damme

naar home-pagina