Muziek bij dementie

Muziek in de zorg – kleinschalig wonen – muziek bij dementie

muziek bij dementie

Muziek bij dementie

Kleinschalige woonvormen komen steeds meer voor. Activiteiten voor de bewoners (zoals muziek bij dementie) spelen zich dan vaak af in de gezamenlijke huiskamer of zelfs op individueel niveau. Ook hiervoor hebben wij mogelijkheden, variërend van huiskameroptredens tot individuele muzikale contactmomenten.

Kleinschalig wonen

Vanwege de kleinere aantallen mensen op deze locaties (vaak alleen maar mensen met dementie) verloopt het contact en de communicatie veel directer en persoonlijker. Het aanbieden van muziek vraagt daarom op sommige terreinen dan ook een heel andere benadering.

Muziek in de zorg

Muziek is voor ons een middel om contact te maken. De sfeer van het moment bepaalt of we met muziek rust geven, mensen vrolijk maken of bv. mensen activeren. Wij streven ernaar om d.m.v. muziek het welbevinden van de bewoners te bevorderen. We sluiten aan bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, bij Waardigheid en Trots en vallen onder Zinvolle Dagbesteding.

Voor verpleeghuizen met kleinschalig wonen kunnen wij bieden:

Muziek bij dementie

Huiskameroptredens: muziek bij dementie

Een optreden in de huiskamer voor alle bewoners van de locatie of afdeling, eventueel ook met familieleden. Muziek in de sfeer van André Rieu en met interactie. Indien mogelijk een opstelling in een kring voor nog meer persoonlijke aandacht, contact en het stimuleren van sociale interactie tussen bewoners. Tijdsduur in overleg, bijvoorbeeld 1 uur zonder pauze, 45 + 30 minuten met pauze, of 2 x 30 minuten met pauze.

Meerdere optredens na elkaar (maximaal 3) in verschillende huiskamers van de locatie zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld 2 optredens van 40 minuten, of 3 optredens van 25 minuten. Steeds met een kwartier ertussen voor de verplaatsing met onze speciale kar en het begroeten van de bewoners in de volgende huiskamer. Optredens kunnen plaatsvinden in de middag, niet in de ochtend.

Muziek bij dementie

.

Zie voor onze andere muziekprogramma’s ook: Programma’s